G
N
I
D
A
O
L

Abdusyahid Naufal Fathullah

Ilmu Hukum - UNS
Ibnu Abbas adalah tempat belajar yang luar biasa, hidup dan berinteraksi bersama para orang hebat dan memiliki guru-guru yang ikhlas dalam mendidik kami. Alquran yang dijadikan dasar dalam bergerak dan as-sunnah sebagai pelengkap dalam beraktivitas saya dapatkan ketika menimba Ilmu di Ibnu Abbas. Visi besar Ibnu Abbas yakni Berjaya Dengan Alquran ditanamkan dengan baik agar kelak para ahli-ahli ilmu dan keprofesian selalu melangkah berdasarkan pedoman Alquran. Tiada yang sia-sia ketika menuntut ilmu , susah dan ujian adalah tantangan tersendiri untuk membuat kita menjadi seorang yang tangguh dalam berjuang dan berkontribusi untuk ummat dan bangsa.

Alumni SMA IT Ibnu Abbas Klaten