G
N
I
D
A
O
L

KURIKULUM KUTTAB IBNU ABBAS KLATEN

Mata Pelajaran Inti :

1.  Iman
2. Tahfidz
3. Tahsin
4. Fiqh
5. Olahraga
6. Adab
7. Hadits
8. Do’a
9. Bahasa Arab :
– Imla’
– Matan Urjuzah Al Mi’iyyah
– Matan Tuhfatul Athfal
– Matan Al Ajurumiyah
– Durusul Lughoh

10. Bahasa Indonesia
11. Bahasa Inggris
12. Matematika
13. IPS
14. IPA
15. PKN

Ekstrakurikuler :

 1. Berenang
 2. Memanah
 3. Beladiri Silat
 4. Menulis

Target Pencapaian :

 1. Ilmu Al – Qur’an :
  a. Qira’ah
  b. Kitabah
  c. Tadabbur
  d. Amaliyah
  e. Matan Mandzumah Tuhfatul Athfal
 2. Tahfidzul Qur’an : 7 Juz (Mutqin)